Logotyp

Med fokus på välmående personal under jord

Artikel publicerad i Bitz magasin

Att både Epiroc och Boliden har viljan att utveckla diamantborrningen gör samarbetet lyckat, och tack vare Epirocs rörhanteringssystem har Boliden kunnat förbättra arbetsmiljön för diamantborrarna avsevärt.
– Allvarliga skador har mer eller mindre försvunnit, säger Thomas Theolin.

Relationen mellan Epiroc och Bolidens gruva i Kristineberg har starka band, framför allt knutna av Ingemar Larsson, försäljningsingenjör på Epiroc, som har arbetat i och med gruvmiljö under största delen av sitt yrkesliv.
Eftersom Bolien har en vilja att ligga i framkant när det gäller teknik, och framför allt sådan som kan förbättra arbetsmiljön för personalen, är Epiroc en perfekt samarbetspartner. Ingemar Larsson menar att Boliden inte är rädd för att prova på nytt och gärna hjälper till med personal och produktion under nya maskiners testperioder.
Kärnborrningsriggen Diamec Smart 6 är ett utmärkt exempel på detta. Redan när riggen fanns som prototyp år 2000 var Boliden med och testade maskinen.
Genom att sedan utrusta den med ett rörhanteringssystem, där prototypen fanns klar att testköra 2014, kan operatörerna utföra tunga lyft mer ergonomiskt riktigt. Ett skydd finns också på maskinen som gör att det inte går att komma åt roterande delar. Klämskador har minskat och arbetsmiljön har förbättrats avsevärt.

– Förr hände det att diamantborrare blev sjukpensionärer vid 50 års ålder på grund av förslitningsskador i nacke och axlar. De jobbade i konstiga arbetsställningar som inte var bra. Nu är det mycket bättre, säger Ingemar Larsson.

Thomas Theolin är planeringschef för Kristinebergsgruvan. Han håller med Ingemar Larsson om betydelsen av att ligga i framkant vad gäller arbetsmiljö.

– Arbetsmiljöfrågan har vi jobbat med i tio år och den ligger i fokus. Vi har ett intresse av att testa ny teknik för att kunna få en säker arbetsplats. Om en person skadar sig är det svårt att ta igen, och vi vill vara en attraktiv arbetsplats, säger han.

Han menar att allvarliga skador mer eller mindre försvunnit, och att rörhanteraren har varit till stor hjälp där.
Utvecklingen bland maskiner inom gruvnäringen har gått långsamt, och det finns en känsla av att det fortfarande finns mycket att göra. Thomas Theolin menar att det handlar om att industrin måste ställa krav. Detta är vad som skedde med diamantborrningen och varför Epiroc valt att satsa på produktutvecklingen av kärnborrningsriggen.

– Det här är den viktigaste maskinen du har i gruvan. Att kunna planera och komma rätt, att optimera brytningen, slippa gråberg eller undvika att komma snett när man bryter är av stor vikt, säger Ingemar Larsson.

Anledningen till att det fram till för bara några år sedan inte lagts så stort fokus på den här arbetsgruppen och dess miljö tror han beror på att den är en relativt liten del av verksamheten.

– Det är några gubbar och gummor som håller på. Det är för få människor, men det måste ju göras något där också – de måste få en bra arbetsmiljö.

Det läggs numera stor vikt vid just diamantborrarnas arbete eftersom det är dem som säkrar gruvans utveckling. Förr låg fokus på brytningen av malm, men nu är diamantborrarna, som jobbar för att leta mer malm i berget, en prioriterad avdelning då deras fynd är avgörande för gruvans existens och fortlevnad.

– Vi har stora förhoppningar inför framtiden, säger Thomas Theolin.

Joel Larsson är arbetsledare för diamantborrarna i Kristinebergsgruvan. Han började själv som borrare 2017, men jobbar nu mest ovan jord för att ta hand om personalgruppen som består av tolv personer. Han ser hur rörhanteringssystemet underlättar arbetet för sina kollegor.

– I framtiden kanske vi har en maskin som man i princip bara kan övervaka via en driftcentral, som personalen servar vid behov. De behöver inte vara vid riggen, säger Ingemar Larsson.

– Då kan en person hålla igång två eller tre maskiner samtidigt och ha koll på dem via en kontrollpanel, säger Joel Larsson.

– Ja, det är en annorlunda arbetsmiljö mot för hur det var förr när borraren hade en stor dieselmotor rakt bredvid örat, säger Ingemar Larsson.

Logotyp